Luxum logo - click to return to main page

Velkommen

- og kig ind

www jornlarsen.dk, - hedder i det daglige Jørn Larsen og bor i Saltbæk ved Saltbæk Vig i Nordvestsjælland.

Mit primære fokusområde er byggebranchen.   

Jeg er oprindeligt uddannet tømrer. Efter 10 år i denne del af byggebranchen søgte jeg nye udfordringer og læste til Bygningskonstruktør, - den tværfaglige Ingeniør - arkitekt uddannelse. Uddannelsen giver mig helheds indblikket.  

Sideløbende har jeg de senere år videreuddannet mig inden for Organisationsteori på Center for Videreuddannelse på Ingeniør Højskolen i Ballerup. Organisationsteorien er nye vigtige redskaber for mig, da den gør det muligt at tilføre det meget oversete sociale perspektiv.

Få fokus på det positive i samarbejdet, - motivation - integration - innovation = øget indtjening. Fremdrift og udvikling, for den enkelte og helheden. Mere indviklet behøver det ikke at være.   

Kombinationen af organisationsteorien, bygningskonstruktør og tidligere håndværker, giver mig den 3 dimensional indsigt, når byggerier skal "skrues sammen" fra start til slut - og ikke mindst få det igang sat, og udført i samarbejde med de forskellige parter.

Jeg har været ansat 20 år i det Rådgivende Ingeniørfirma COWI A/S i Lyngby - et firma som bragte mig vidt omkring i spændende, udfordrende og lærerige projekter og med erfaringer til nye projekter   

Sideløbende drev jeg mit eget landbrug med udelukkende planteavl indtil 2003   

 

 

 

 

 

x